Ділова україньска мова - дисципліна шо вивчає норми сучасного ділового мовлення, в галузі лексики, морфології, синтаксису та стилістики. Офіційно - ділове мовлення це сфера соціально-правових відносин, що реалізуються в законотворчості, в економіці, в управлінні та дипломатичної діяльності. До периферії ділового стилю відносять інформативну рекламу, патентний стиль і побутово-ділову мову. Організаційно-розпорядча документація (ОРД) - вид ділової писемності, найбільш повно представляє її специфіку. Разом з різними видами законодавчої мови ОРД являє собою центр ділової писемності, ядро ​​офіційно-ділового стилю