ПРИКМЕТНИК. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ

942 Українська мова
Поглиблювати знання учнів про прикметник, ознайомити з істотними ознаками прикметника (значення, питання).
288

ПРИКМЕТНИК. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПР

Близьки матеріали