Дієслово. Дієприкметник

6889 ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ

В українській мові вживаються дієприкметники:

Дієприкметники активного стану

1. Активного стану:

а) теперішнього часу на -чий (-а, -е) – зрідка: виконуючий, зростаючий, мобілізуючий, організуючий, перетворюючий, працюючий;

б) минулого часу на -лий (-а, -е): зжовклий, навислий, осілий, почорнілий.

Дієприкметники пасивного стану

2. Пасивного стану минулого часу:

а) на -ний, -а, -е (-аний, -яний, -ений, -єний, -ований, -йований, -ьований, -уваний, -юваний): і)гнаний, (по)сіяний, (с)творений, (за)гоєний, (з)будований, (с)копійований, (с)формульований, намічуваний, виготовлюваний;

б) на -тий (-а, -е): закритий, митий, початий, ужитий.

Примітка 1. а) Дієприкметники на -тий утворюються від односкладових дієслівних основ на -и, -і, -у, -я (після шиплячого ), -ер: бити – битий, гріти – грітий, взути – взутий, взяти – взятий, м’яти – м’ятий, жати – жатий, терти – тертий.

б) Паралельні форми на -тий, -ний утворюються від дієслів із суфіксом -н- (-ну-): вернутивернутий і вернений, замкнутизамкнутий і замкнений, кинутикинутий і кинений, усунутиусунутий і усунений.

в) Паралельні форми на -тий, -ний утворюються й від дієслів з основою інфінітива на -оло-, -оро-: колоти — колотий і колений ; пороти — поротий і порений.

Від дієслова молоти паралельні форми – молотий і мелений.

г) Від інших дієслів утворюються дієприкметники на -ний: варити — варений; вертіти — верчений, вразити — вражений, громадити — громаджений, дарувати — дарований, копіювати копійований, купити — куплений, малювати мальований, писати — писаний, погасити — погашений.

Примітка 2. Дієприкметники від дієслів з основою інфінітива на приголосний, на -и, -і (-ї) перед -ний мають е (після голосних є): запрягти — запряжений, виїздити — виїжджений, засидіти засиджений, вигоїти вигоєний.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

дієслово, Лив Тайлер, мова, Українська, дієприкметник, правопис 2007

Схожі матеріали