Складні займенники (неозначені й заперечні)

9341 ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ
Складні займенники (неозначені й заперечні)
Відмінювання складних займенників

Складні займенники відмінюються лише в основній частині:

Абихто, абикого, абикому, абиким, аби на кому.

Абиякий, абиякого, абиякому, абияким.

Дехто, декого, декому, де з ким, де на кому де на кім), на декому.

Деякий, деякого, деяким, на деяких де на яких).

Котрийсь, котрогось, котромусь, котримсь.

Ніхто, нікого, нікому, ніким, ні на кому.

Ніякий, ніякого, ніякому, ніяким, ні на якому ні на якім).

Хто-небудь, кого-небудь, кому-небудь, ким-небудь, на кому-небудь.

Хтось, когось, комусь, кимсь кимось).

Чийсь, чийогось, чийомусь, чиїмсь чиїмось).

Що-будь, чого-будь, чому-будь, чим-будь, на чому-будь.

Що-небудь, чого-небудь, чому-небудь, чим-небудь.

Щось, чогось, чомусь, чимсь чимось).

Примітка. Числові займенники декілька, кілька, скільки, стільки відмінюються як числівник два: декількох, декільком, декількома; багато відмінюється так: багато, багатьох, багатьом, багатьма й багатьома.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

мова, займенник, RusServeR, Українська, правопис 2007

Схожі матеріали