Рядові числівники

2324 ЗАКІНЧЕННЯ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ

1. пе́рший (пе́рше, пе́рша), 2. дру́гий, 3. тре́тій, 4. четве́ртий, 5. п’я́тий, 6. шо́стий, 7. сьо́мий, 8. во́сьмий, 9. дев’я́тий, 10. деся́тий, 11. одина́дцятий, 12. двана́дцятий..., 20. двадця́тий, 30. тридця́тий, 40. сороко́вий, 50. п’ятдеся́тий, 60. шістдеся́тий, 70. сімдеся́тий, 80. вісімдеся́тий, 90. дев’ятдеся́тий і дев’яно́стий, 100. со́тий, 200. двосо́тий, 300. трисо́тий, 400. чотирисо́тий, 500. п’ятсо́тий, 1000. ти́сячний..., 1.000.000. мільйо́новий відмінюються як прикметники.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Клясичний правопис, відмінки, ЧИСЛІВНИК

Схожі матеріали